Image default
Nasveti

E-izvršba: Sodobna pot do učinkovitejšega pravosodja

V dobi digitalizacije se številni procesi selijo v elektronsko obliko, pravosodni postopki pa pri tem niso izjema. Eden od pomembnih korakov v smeri posodabljanja slovenskega pravosodnega sistema je uvedba e-izvršbe, ki prinaša številne prednosti za vse vpletene strani.

Kaj je e-izvršba in kako deluje?

E-izvršba je elektronski sistem za vodenje izvršilnih postopkov, ki omogoča hitrejše, preglednejše in učinkovitejše izvajanje izvršb. Gre za pomemben korak v smeri digitalizacije pravosodja, ki ga je slovensko sodstvo začelo uvajati v skladu z evropskimi smernicami.

Sistem e-izvršbe omogoča:

 • Elektronsko vlaganje predlogov za izvršbo
 • Avtomatizirano dodeljevanje zadev izvršiteljem
 • Elektronsko vročanje sklepov in drugih dokumentov
 • Sprotno obveščanje strank o poteku postopka
 • Povezovanje z drugimi elektronskimi evidencami (zemljiška knjiga, sodni register, itd.)

S prehodom na elektronsko poslovanje se poenostavlja komunikacija med sodiščem, upniki, dolžniki in izvršitelji, kar prispeva k večji transparentnosti in hitrejšemu reševanju izvršilnih zadev.

Prednosti e-izvršbe za upnike in dolžnike

Uvedba e-izvršbe prinaša številne koristi tako za upnike kot za dolžnike:

 1. Pospešitev postopkov: Elektronska obdelava podatkov in avtomatizacija nekaterih korakov omogočata hitrejše izvajanje izvršb, kar je v interesu upnikov, ki želijo čim prej priti do poplačila svoje terjatve.
 2. Znižanje stroškov: Z ukinitvijo papirnega poslovanja se znižajo materialni stroški, kot so poštnina, papir in tiskanje dokumentov. Prihranki so lahko precejšnji, sploh pri večjem številu izvršilnih zadev.
 3. Večja dostopnost informacij: Stranke imajo preko spletnega portala e-izvršbe dostop do informacij o poteku postopka, kar izboljšuje njihovo obveščenost in zmanjšuje potrebo po dodatnih poizvedbah pri sodišču ali izvršitelju.
 4. Manj napak in zapletov: Avtomatizacija procesov zmanjšuje možnost človeških napak pri vnosu in obdelavi podatkov, kar prispeva k večji zanesljivosti in učinkovitosti sistema.

E-izvršba

Izzivi pri implementaciji e-izvršbe

Kljub številnim prednostim pa uvedba e-izvršbe prinaša tudi nekatere izzive, s katerimi se mora soočiti pravosodni sistem:

 • Potreba po tehnološki nadgradnji: Za uspešno delovanje e-izvršbe je potrebna sodobna informacijska infrastruktura, kar zahteva precejšnja finančna vlaganja v strojno in programsko opremo.
 • Izobraževanje uporabnikov: Sodni delavci, izvršitelji in druge vpletene strani se morajo prilagoditi novemu načinu dela, kar terja dodatno usposabljanje in privajanje na elektronske postopke.
 • Varnost podatkov: Elektronski sistemi so lahko ranljivi za kibernetske grožnje, zato je treba zagotoviti visoko raven varnosti in zaščite občutljivih podatkov.
 • Dostopnost za vse: Nekateri posamezniki, zlasti starejši in računalniško manj vešči, lahko imajo težave pri uporabi e-izvršbe, zato je pomembno, da se zagotovi ustrezna podpora in možnost alternativnih načinov komunikacije.

E-izvršba v praksi: Izkušnje in rezultati

Uvedba e-izvršbe v Sloveniji je še razmeroma nova, vendar pa prve izkušnje kažejo spodbudne rezultate. Po podatkih Vrhovnega sodišča RS se je povprečni čas trajanja izvršilnih postopkov že občutno skrajšal, hkrati pa se je zmanjšalo število nerešenih zadev.

Pozitivne izkušnje z e-izvršbo imajo tudi v drugih evropskih državah. Na Portugalskem, kjer so elektronsko izvršbo uvedli že pred leti, poročajo o 30-odstotnem skrajšanju postopkov in znatnih prihrankih pri stroških. Tudi v Avstriji, ki velja za eno od vodilnih držav na področju e-pravosodja, so z digitalizacijo izvršb dosegli večjo učinkovitost in zadovoljstvo uporabnikov.

Izterjava kot zadnja možnost

Kadar preventivni ukrepi ne zadoščajo in se podjetje sooča z neplačanimi računi, je izterjava neizogibna. Pri tem je pomembno, da postopamo profesionalno in v skladu z zakonodajo. Začnemo z opomini in pozivi k plačilu, če to ne zaleže, pa se poslužimo ostrejših metod, kot so izvensodna izterjava preko specializiranih agencij ali pa sodni postopki. Čeprav je izterjava lahko neprijetna, je včasih edina možnost za zaščito likvidnosti podjetja in zagotavljanje njegovih pravic.

Soustvarjanje sodobnega in učinkovitega pravosodja

Uspešna implementacija e-izvršbe in drugih digitalizacijskih projektov v pravosodju zahteva sodelovanje vseh ključnih deležnikov – od sodišč in izvršiteljev do odvetnikov, notarjev in širše javnosti. Le s skupnimi prizadevanji in konstruktivnim dialogom lahko izkoristimo potencial sodobnih tehnologij za izgradnjo pravičnejšega in učinkovitejšega pravosodnega sistema.

Hkrati pa se moramo zavedati, da digitalizacija ne sme biti sama sebi namen. Tehnologija je orodje, ki nam pomaga izboljšati dostop do pravnega varstva, vendar pa ne more nadomestiti človeškega dejavnika v pravosodju. Sodniki, tožilci, odvetniki in drugi pravosodni delavci ostajajo ključni nosilci pravniškega znanja, izkušenj in etičnih vrednot, ki so temelj pravne države.

Z roko v roki – ljudje in tehnologija – lahko soustvarimo sodobno in učinkovito pravosodno okolje, ki bo kos izzivom 21. stoletja. E-izvršba je pomemben korak na tej poti, a hkrati le začetek digitalnega potovanja slovenskega pravosodja v prihodnost.

 

Podobni članki

Bukova hlodovina za drva za ogrevanje vašega doma

Bogdan D.

Kako očistiti pečico – nasveti in triki

Bogdan D.

Team building: Ključ do uspeha v sodobnem poslovnem svetu

Bogdan D.